Unge har ordet og taler i FN

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål kigger vi på nogle af de store udfordringer: fattigdom, uddannelse, lighed mellem kønnene, ulighed og retfærdighed. Hvilken tale vil eleverne holde i FN for at sætte netop disse emner på dagsordenen?

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Udskoling
Fag Dansk, samfundsfag, engelsk og historie
Varighed 17 – 25 lektioner

Introduktion

1 lektion

Fakta om menneskerettigheder og udvalgte verdensmål?

4 – 5 lektioner

Berømte taler

3 – 4 lektioner

Forberedelse til egen tale

3 – 4 lektioner

Skriv og hold talen til FN

4 – 8 lektioner

Opsamling på verdensmålene 

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

  • I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med emnerne.
  • Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen. Hvad skal der til for at de kan nås? Og er det realistisk? Hvorfor/hvorfor ikke?
Fælles Mål og temaforløbet: Unge har ordet – og taler i FN
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 4

Relaterede forløb

verdensmål uneso UN
unesco child representative