Jeg bor i verden

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål bevæger eleverne sig ud i verden og møder børn fra andre lande. De får mulighed for at leve sig ind i andre børns liv og hverdag og blive klogere på forskelle og ligheder. Temaet er meget konkret, men giver samtidig eleverne baggrund for refleksion – over sig selv som en del af verden.

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Indskoling
Fag Dansk, natur/teknologi, idræt/bevægelse
Varighed 10 – 30 lektioner + eventuelle arrangementer

Introduktion

1 lektion

Fokus på verdenskortet

2 – 4 lektioner

Med børn fra andre dele af verden

6 – 16 lektioner

Fremlæggelse

4 lektioner

Verdens børn og Verdensmålene

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i det barn, de har arbejdet med.

Eksempler på udsagn kunne være:

  • Verdensmål 4: Teïdo går ikke i skole.
  • Verdensmål 16: Rhoda har oplevet krig og måtte flygte med sin familie.
  • Verdensmål 1: David er fattig eller Hamad er ikke fattig.
  • Verdensmål 6: Jeg tror ikke, de har vand og toiletter i husene.
  • Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen.
Idéer til ekskursioner i forbindelse med emnet
  • FN-forbundet har oplæg under verdensmålene for indskolingen
Fælles Mål og temaforløbet: Jeg bor i verden
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 1
verdensmål 3
verdensmål 4
verdensmål 6

Relaterede forløb

bæredygtighed rismark
børn i verden