Historie:
Ambassadør for menneskerettighederne

Dette er del af et samlet forløb, hvor også fagene dansk og engelsk er repræsenteret. Her ligger fokus på temaet om menneskerettighederne – rammet ind af verdensmålene.

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Mellemtrinnet
Fag Historie
Varighed 6 – 10 lektioner

Introduktion

1 lektion

Se filmen: Lad os skabe en bedre verden. Den introducerer de 17 verdensmål for eleverne.

Forslag til udgangspunkt for samtale:

  • Hvilke problemer/udfordringer nævnes i filmen? Lav evt. en liste på tavle.
  • Hvad siger filmen om rettigheder?
  • På hvilken måde beskrives FN’s rolle i filmen?
  • Hvilke løsninger foreslår filmen for at skabe en bedre verden, og hvad synes eleverne om dem?
Hvad har mennesker brug for? – for at kunne leve et godt liv?

1 – 2 lektioner

Fakta om rettigheder, konventioner og FN

2 – 4 lektioner

Menneskerettighederne og verdensmålene

2-3 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med emnet. Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen. Passer verdensmål og menneskerettigheder sammen?

Fælles Mål og temaforløbet: Ambassadør for menneskerettighederne
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 3
verdensmål 4

Relaterede forløb