Engelsk:
Ambassadør for menneskerettighederne

Dette er del af et samlet forløb, hvor også fagene dansk og historie er repræsenteret. Her ligger fokus på arbejdet med en engelsk sang (rap) om menneskerettigheder – rammet ind af verdensmålene.

Fokus Globalt medborgerskab
Uddannelsestrin Mellemtrinnet
Fag Engelsk
Varighed 7 – 17 lektioner

Introduktion

1 lektion

Se filmen: Lad os skabe en bedre verden. Den introducerer de 17 verdensmål for eleverne.

Forslag til udgangspunkt for samtale:

  • Hvilke problemer/udfordringer nævnes i filmen? Lav evt. en liste på tavle.
  • Hvad siger filmen om rettigheder?
  • På hvilken måde beskrives FN’s rolle i filmen?
  • Hvilke løsninger foreslår filmen for at skabe en bedre verden, og hvad synes eleverne om dem?
Musik-video-dokumentar om menneskerettigheder

2 – 4 lektioner

Eleverne forbereder deres første ambassadør-optræden (samarbejde med engelsk og musik)

4 – 12 lektioner

Fælles Mål og temaforløbet: Ambassadør for menneskerettighederne
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 3
verdensmål 4

Relaterede forløb