Kulturfag “UNESCO Oman”

Kulturfaget “UNESCO Oman” bygger på samarbejde mellem kulturer omkring verdensarv og kulturforståelse. Ved face-to-face mødet med eleverne fra Oman får eleverne mulighed for at lære kultur og stille spørgsmål omkring de fordomme og generaliseringer, de møder i hverdagen.

Det sagde eleven, Gustav

Jeg har fået gode venner i Oman og fandt ud af, at vi var meget ens. Bagefter har jeg været ude og holde oplæg om rejsen for min gamle skole.

Eleverne vælger selv at være en del af projektet i deres kulturfagsperiode (nov. – feb.), hvor de har undervisning to dage om ugen i 1½ time, samt ture ud af huset.

Undervisningen består af:
UNESCO’s historie og værdier, samt politiske betydning i dag
Arabisk kultur og religion
Omans historie, geografi og styreform
UNESCO WHE – hvad er det og Hvilken betydning har det?
UNESCO WHE – besøg i Kongernes Jelling, hvor vi fik en rundvisning ved højene og derefter var i oplevelsescentret. Almen skik og brug – hvordan man gebærder sig i et andet land?
Kvindekultur – time kun for pigerne hvor de fik indblik i kvinders hverdag og omgangsformer
Forventninger til rejse – hvad er forventningerne og hvordan får man mest ud af samarbejdet med eleverne på Sultans School.
Fordomme og generalisering – hvad er facts og hvad er historier?
Forberede oplæg til besøget på Sultans School om bl.a. religion, kultur, skolesystem, historie o.l.

På rejsen skal eleverne lave deres præsentationer for eleverne fra Sultan’s School og derefter bruge dem som udgangspunkt for snak om de emner de har valgt.

Efter rejsen er eleverne forpligtet til at lave et formidlingsprojekt. Det kan være gennem oplæg på gamle skoler eller i foreninger, hvor de bruger Power Points og film. I projektet lægges vægt på nedbrydelse af fordomme og eleverne tager konkrete fordomme eller generaliseringer og besvarer dem gennem facts og oplevelser.

Det sagde lærerne

Eleverne fik rollen som ambassadører for UNESCO, hvor de forpligtede sig til at, gennem historier om deres oplevelser, skulle forsøge at nedbryde fordomme og udbrede viden omkring Mellemøsten og islamisk kultur.

Projekter