UNESCO Global Citizenship netværksmøde 2018

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 10:30 begynder de første medlemmer af netværket at ankomme til Rødkilde Gymnasium, hvor det første Global Citizenship netværksmøde finder sted.

Med kort præsentation, sandwich og speeddating har medlemmerne fået mulighed for at mingle blandt kendte såvel som ukendte ansigter og blive rystet sammen.

Herefter stod det på oplæg ved lærer og elever fra Ranum Efterskole og Rødkilde Gymnasium, som fortalte om, hvordan de forskelligt havde forberedt deres elever til at være globale medborgere igennem undervisningen.

Først fortalte Gustav, Elias og Anders fra Ranum Efterskole, at deres kulturmøder med Oman og Tyrkiet var positivt overraskende. Møderne blev indledt med et 3 måneder langt undervisningsforløb i kulturerne inden afrejse for at forberede eleverne bedst muligt på forskellighederne kulturerne i mellem. For de tre drenge var det mødet med de unge fra Oman og Tyrkiet, der havde nedbrudt de fordomme, de nu måtte have med sig. Og i forsøget på at integrere sig og klæde sig som de lokale følte de også, at dette blev modtaget med åbne arme af borgerne.

Efterfulgt var Rødkilde Gymnasium, som fortalte om deres tilgang til at forme globale medborgere igennem et 4 dage langt forløb for alle 2. g’er i fagene engelsk og historie. Her er temaet ”Slaveri – før og nu” med fokus på Danmarks kolonisering af Vestindien. Her fortalte eleverne, at den store variation i undervisningen gjorde stor indtryk på dem. Samtidig indebar undervisningsmaterialet anekdoter fortalt af Vestindere, så eleverne fik deres perspektiv på koloniseringen. Generelt var elevernes holdning, at der på de danske skoler rundt i landet blev undervist for lidt i Danmarks historiske indflydelse uden for landegrænserne.

Det sagde eleverne

Det der overraskede mig mest ved mødet med de unge fra Mellemøsten var, hvor meget vi rent faktisk havde tilfælles. Vi havde mange ens interesser og lavede generelt mange af de samme ting.

Dagen sluttede af med oplæg ved professor i Læring og Filosofi hos Aalborg Universitet, Iben Jensen om at give eleverne interkulturelle kompetencer og forberede dem på de nye kulturmøder. Her var hovedtrækkene, at alle mennesker har en forforståelse af andre kulturer og menneskerne – hvem er de og hvad kan jeg forvente af dem? Dog er det vigtigt at anerkende forskellene, respektere dem og finde et fælles grundlag at mødes på. Kommunikationen mellem kulturer er oftest gnidningsfri, men hvis parterne er hængt op på deres egen forforståelse, kan der opstå konflikter.

Afslutningsvis pointerede Iben, at eleverne generelt hænger sig op på de voksnes ordvalg. Derfor er det vigtigt som formidler, at man vælger den rette diskurs i undervisningen om interkulturelle kompetencer.

Det sagde lærerne

Min primære forventning af netværket er, at jeg får inspiration til, hvordan jeg bruger verdensmålene i undervisningen. Det er også en god kilde til efteruddannelse.

Projekter