Organisering af magt i et samfund

Vi havde i undervisningen arbejdet med Danmarks tilblivelse og arbejdet med kildemateriale. Der udover arbejdede vi med overgangen til kristendommen i Danmark. I den forbindelse gav det god mening at besøge Kongernes Jelling. På vej ud til Jelling besøgte vi Ravningbro. Broen var Danmarks længste bro ind til nyere tid og bygget af vikingerne. I nyere tid blev broen opdaget i forbindelse med udgravninger i området. Der er lavet en rekonstruktion af dele af broen.

I Jelling fik vi først et oplæg om Kongernes Jelling som en del af UNESCO. Museet gør meget ud af hvordan det at blive blåstemplet som UNESCOs verdensarv forpligter i forhold til formidling og museumspædagogik. Kongernes Jelling blev historisk sat ind i organisering af landet samt placeringen af magten. I den forbindelse blev der perspektiveret til ringborgene rundt om i landet. Museet og udstillingen gør meget ud af at trække tråde fra Jellingestenene op til vore dage med fokus på placeringen af magten, debat af religion o.l.

Derudover fik vi en rundvisning i hele anlægget. I øvrigt er det interessant at museet næsten har oplevet for mange turister, for (grav)højene bliver næsten slidt ned af turister.
Tidsmæssigt tog det 3 timer i Jelling, dertil skal lægges transport frem og tilbage. Alt i alt tog det en hel skoledag.

Gode råd til eleverne

Tag pen og blok med. Tag varmt tøj med. Tag madpakke med. Tag gode udesko med.
Husk både at se udstillingen indenfor og se hele anlægget udenfor.

Til lærerne

Klasserne arbejdede på forhånd med definition af magt og hvem er ekskluderet og hvem er inkluderet i det daværende samfund. Så længe før vi kan tale om borger og medborger har vi historisk allerede udstukket nogle rammer for hvem er en del af samfundet og hvem er ikke en del af samfundet. Via Jellingestenene og lignende historiske levn fik vi udstukket de historiske rammer for medborgerskab.

Projekter