Kulturmøde Libanon-Danmark

Der var kulturmøde, verdensmål og verdensarv på programmet, da otte elever og deres lærer i en uge besøgte Montana International College uden for Beirut i Libanon. Vi boede privat hos elever og fik fantastisk indsigt i Libanons mangefacetterede samfund og kultur.

Roskilde Gymnasium og Montana fik kontakt til hinanden gennem Unesco netværket i 2015. Vi har udvekslet virtuelle projekter i form af små film eller powerpoints omkring bæredygtighed og globalt medborgerskab. Verdenskulturarv har haft en fremtrædende rolle – vi har Roskilde Domkirke som nærmeste nabo, og de har Byblos lige i nærheden, hvor fønikerne for 3000 år siden udviklede det alfabet, som danner grundlag for vores nutidige alfabet. På miljøsiden har vandforsyning og klimaindsats været i fokus i samarbejdet.

Elevcitat

At besøge Libanon har været en stor øjenåbner for mig. Selvom jeg har prøvet udveksling før, så har denne tur specielt givet mig en ny, udvidet, politisk bevidsthed om Mellemøsten og de konflikter vi hører så meget om. Specielt Libanons påvirkning fra borgerkrigen i Syrien har påvirket mig dybt. Kontakten med libaneserne har været en spændende oplevelse, specielt at tale med jævnaldrende og opleve, hvor meget vi har tilfælles med mennesker ude i verden. Det har helt sikkert udvidet min horisont.

Det har været tankevækkende at se både ligheder og forskelle mellem vore to kulturer. F.eks. døjer Libanon med tørke og vandforurening. I Danmark kan vi genkende problemerne med vandforurening, men vi har snarere for meget nedbør end for lidt. Begge dele har sandsynligvis med klimaændringerne at gøre.
Montana besøgte os i Roskilde i foråret 2016. De var med i undervisningen og mødte de elever, som de havde udvekslet virtuelle produkter med. Desuden så de naturligvis nogle af Roskildes og hovedstadsområdets kulturelle seværdigheder: Domkirken, Vikingeskibsmuseet, musikmuseet Ragnarock m.m.

I november 2018 var det vores tur til at besøge dem, og vi oplevede et samfund med stor gæstfrihed og mangfoldighed i religioner og kultur. Vi færdedes mest i de bedre stillede lag af samfundet, men det var tydeligt at se, at der også er fattigdom og flygtninge i Libanon. Der er kommet over en million flygtninge fra Syrien, og det belaster et lille land som Libanon, der har et indbyggertal omtrent som Danmarks og kun ca. en fjerdedel af vores areal.
Vi har aftalt med Montana at fortsætte samarbejdet i form af virtuelt samarbejde med udgangspunkt i verdensmålene, og vi regner med at følge op med at besøge hinanden og derved få hinandens kultur ind under huden.

Lærercitat

Mødet med libanesiske unge og deres familier gav et indblik i en kultur, der på mange måder er forskellig fra den danske. Samtidig var der også mange ligheder og det var muligt at inspirere hinanden, diskutere og grine sammen. Der blev skabt nogle gode kontakter og venskaber.

Projekter