International Dag

På Haderslev Katedralskole har vi et internationalt udvalg bestående af både ledelsesrepræsentanter, undervisere og elever. Vi ville forsøge at synliggøre for skolens elever, hvilke fokusområder vi har. En international dag, hvor skolen arbejdede sammen om de mange projekter var løsningen. Det krævede en del forberedelse. Alle 1.g klasser fik en case/område/sag. De fik et par moduler før dagen, hvor de kunne grovplanlægge deres område. 1.g eleverne skulle bruge de to første (ud af i alt fire) moduler på selve dagen på at gøre deres stand klar. I 3. og 4. modul (de to moduler over middag) kom fortsætterklasserne forbi i små grupper. Standene skulle således være et sted, hvor man som elev kunne deltage, underholdes, blive provokeret, debattere, få information om en af de mange forskellige cases.

Vi havde stande med: slavespillet.dk (ja det er en super hjemmeside!), udviklingsbistand i Bangladesh med originale effekter fra landet samt Rickshaw, kaffebrygning, film om UNESCO, teater om bæredygtig udvikling, salg af fairtrade varer fra fairtrade butik, EU-spil om flygtninge, udvekslingseleverne præsenterede deres lande og meget mere. Man skulle som elev besøge mindst 3 stande, ved hver stand fik man et stempel. 3 stempler udløste fairtrade kaffe og kage.
Næste år vil vi afholde det på en halv dag. Så 1.g eleverne er mere forberedte og har ét modul til at færdiggøre deres stand og i det efterfølgende modul kan fortsætterklasserne i små grupper komme forbi. Dagen blev lidt for lang – udover det er vi ganske godt tilfredse.

Til lærerne

1.g eleverne oplevede en hel dag med klassen, hvor man går i dybden med et afgrænset emne og skal præsentere det for skolens fortsætterklasser. Resten af skolens elever oplevede en skole, der var i gang med at lave rollespil, bygge boder, tale om flygtninge og købe fairtrade varer samt drikke fairtrade kaffe.

Til eleverne

Besøge andre klasser og se skolen forandret samt opleve skolens UNESCO, fairtrade og udvekslingsprojekter kombineret.

Projekter