bæredygtig netværk

Affaldsindsamling på motionsdagen

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelstrin Hele skolen
Skolenavn Paradisbakkenskolen

Jeg vidste ikke, at man så nemt kan få andre til at gøre noget godt for naturen
Hvordan får man en skole til at rydde op efter sig selv efter en dag i skoven?

Dagen før efterårsferien er over hele landet skolernes motionsdag. Det er det også på Paradisbakkeskolen, hvor vi i flere år har arrangeret løb for hele skolen i den nærmeste skov ”Paradisbakkerne”. For mange børn er dagen et rigtig godt idrætsarrangement, hvor der bliver løbet mange kilometer. For andre børn er dagen mere afslappet, og børnene går ruterne i stedet for at løbe. Undervejs bliver der spist frokost i skoven, og en del af tiden er børnene uden direkte opsyn fra deres lærer.

Det giver det problem, at der bliver efterladt affald i skoven. Tidligere forsøg på at opdrage eleverne, har ikke haft den ønskede virkning, så ofte har lærerne måtte ind og samle så meget sammen som muligt. Det kan være svært at få det logistiske til at gå op.

Miljørådet fik derfor den idé, at vi kunne udskrive en affaldskonkurrence. Miljørådet vurderede, at konkurrenceelementet ikke var motiverende nok for eleverne i overbygningen, og ønskede derfor at udskrive konkurrencen for mellemtrinnet (4.-6. klasse).

På motionsdagen fik hver klasse uddelt en affaldssæk. Klasserne dystede mod hinanden, og da de var færdige blev sækkene samlet ind. Disse blev vejet, og sammenlagt blev der indsamlet over 28 kg affald.

Den vindende klasse, 4B, havde indsamlet 7,1 kg affald. De fik efter efterårsferien uddelt en præmie – et stort brætspil til klassen.

Det har selvfølgelig en effekt på naturen, at der er fjernet 28 kg affald fra et mindre skovområde. Det er ikke til at vide, om det kun er elevernes eget affald, der er blevet fjernet, men det er sandsynligt, at der også er fjernet affald fra andre af skovens gæster.

At man ikke skal smide affald i naturen

Projekter