Religion: Skovrydning og kulturudryddelse hos penan-folket

Hvad er animisme? Og hvilken betydning har skovrydning for penan-folket? Temaet undersøger, hvilke konsekvenser mødet med Vesten har for penan-folket på Borneo
Introduktion

To moduler i religion c, der tilsammen skal bidrage med:

 • Kort indføring i animismebegrebet og naturfolksreligion
 • Analyse af penan-folkets skabelsesmytologi
 • Diskussion af betydningen af regnskovsfældning samt clashet mellem penanfolkets vs. det jødisk-kristne natursyn.
Modul 1: Naturfolksreligion / animisme
Lektier
 • Artikel 10 vigtige ting om animisme.
 • Læs artiklen og tag noter. Du skal kunne forklare:
  • Hvad animisme er ifølge Edward Tylor.
  • Hvad et totem er.
  • Hvad mana er.
  • Om der er noget problematisk ved at anvende begrebet animisme om naturfolksreligion.
Læreroplæg

Arbejdsform: 10 min. i klassen

 • Præsentation af de næste to moduler samt religionsfagets rolle i forløbet.
Begrebskort

Arbejdsform: 15-20 min. aktiv øvelse. Eleverne skiftes til at høre hinanden i de udleverede begrebskort.

Walk’n’Talk

Arbejdsform: 10 min. Walk’n’Talk i par.

Skabelsesmyterne

Arbejdsform: 30 min. gruppearbejde

Fremlæggelse

Arbejdsform: fremlæggelse og diskussion.

 • Én gruppe fremlægger, og klassen samt lærer stiller spørgsmål og diskuterer svarerne.
Lektier

Husk: Udform en Padlet med tre søjler. Du kan bruge bookcase-funktionen. Opstil de tre spørgsmål til de to filmklip, så de udgør hver deres søjle, som eleverne kan indskrive deres svar under. https://padlet.com

Penanernes situation

Arbejdsform: 5 min. summen 2 og 2, åbningssekvens.

 • Hvor kom vi fra, og hvad er penanernes situation lige nu?
Penanernes kosmologi

Arbejdsform: 15-20 min. udførlig tavleopsamling på summen og lektier.

 • Tavlen inddeles i to under overskrifter:
  1. Penanernes kosmologi og
  2. Konsekvenser af kulturmødet med vesten
 • Fokus er på de udfordringer mødet med vesten giver penanernes kosmologi og kultur.
Forskernes søgning

Arbejdsform: 10 min. videoklip. Eleverne skriver ind i Padlet undervejs som besvarelse af de tre spørgsmål.

Opsamling

Arbejdsform: 10 min. opsamling.

 • Mundtlig opsamling via projektor ud fra elevernes svar på padlet.
Diskussion

Arbejdsform: 15 min (elev)oplæsning af det jødisk-kristne natursyn. Diskussion ud fra de tre spørgsmål.

Relaterede forløb