recycle

Matematik: Hvad stiller vi op med alt den plastik?

I fagene dansk og natur/teknologi har eleverne arbejdet med et emne om FN’s verdensmål og spørgsmålet om, hvad vi stiller op med al den plastik, som blandt andet samler sig i verdenshavene.
En af opgaverne er en miniundersøgelse, som godt kunne finde sted i matematiktimerne.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Mellemtrin
Fag Matematik
Varighed 4 – 6 lektioner

Plastik i hverdagen?

2-4 lektioner

Hvad kan vi gøre?

2-8 lektioner

Denne del af emnet kan vægtes forskelligt. Punkt 1 om opsamling på miniundersøgelsen må være et minimum.

  • Vend tilbage til miniundersøgelsen. Lav en samlet opgørelse for klassen ud fra hver elevs resultater. Eventuelt kan eleverne i en matematiktime lave nogle søjlediagrammer med resultaterne – hent arbejdsark 3 – har eleverne forslag til at gøre deres plastikforbrug mindre.

Hæng undersøgelsens diagrammer og resultater op i klassen.

Fælles Mål og temaforløbet: Hvad stiller vi op med al den plastik
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 4
verdensmål 6

Relaterede forløb

plastik kapsler
bæredygtighed plastik
plastik klips