recycle

Dansk: Hvad stiller vi op med alt den plastik?

Dette er del af et samlet forløb, hvor også fagene natur/teknologi og matematik er repræsenteret. Det samlede forløb og faget natur/teknologi har flere aktiviteter i punkt 4 og 5.
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål kigger vi nærmere på fænomenet med de store plastikøer i verdenshavene. Plastik er overalt – også i elevernes hverdag – og temaet favner på den måde det store globale perspektiv sammen med det konkrete hverdagsperspektiv om forbrug, affald, sortering mv.

Fokus Bæredygtig udvikling
Uddannelsestrin Mellemtrin
Fag Dansk
Varighed 13 – 20 lektioner

Introduktion

1 lektion

Se filmen: Lad os skabe en bedre verden. Den introducerer verdensmålene i børnehøjde og opfordrer blandt andet til at gøre verdensmålene kendte.

Forslag til udgangspunkt for samtale:

  • Hvilke problemer/udfordringer nævnes i filmen? Lav evt. en liste på tavlen.
  • Hvad tænker eleverne om dem?
  • Hvad siger filmen om dele af vores emne som: drikkevand, affald, produktion?
  • Hvilke løsninger foreslår filmen for at skabe en bedre verden, og hvad synes eleverne om dem?
Hvad er plastik?

2 lektioner

Plastik i hverdagen?

2-4 lektioner

Plastik i havene

4 lektioner

Hvad kan vi gøre?

2-8 lektioner

Plastikøer og Verdensmål

2 lektioner

Når klassen er færdig med de sidste opgaver, vender I tilbage til verdensmålene. Med udgangspunkt i en  oversigt over alle 17 verdensmål, foreslår vi, at I kigger særligt på:

I grupperne kan eleverne kommentere de nævnte verdensmål med udgangspunkt i deres arbejde med emnet om plastik og genbrug. Når eleverne har forberedt sig i grupperne, snakker I om de valgte verdensmål i klassen.

Fælles Mål og temaforløbet: Hvad stiller vi op med al den plastik
Download oversigt over Fælles Mål

Verdensmålene

verdensmål 4
verdensmål 6

Relaterede forløb

plastik kapsler
bæredygtighed plastik
plastik klips