Gæster fra US Virgin Islands

 

Vi var i netværket meget glade for, at det lykkedes at mødes med de otte gæster fra skolerne og repræsentanter fra VIDE: Virgin Islands Department of Education på øerne for at kunne fastholde de gode kontakter, der er opbygget gennem de sidste år, og for at kunne lave aftaler og udbygge de samarbejdsprojekter, der efterhånden er ved at komme i gang.

Indholdet af TST-årsmødet
Delegationen anførtes af the Commissioner Mrs. Donna Frett-Gregory og var sammensat af fire ledende administratorer og fire lærere fra alle tre øer.
Programmet på årsmødet indeholdt en række interessante oplæg: Helbredelse med urtemedicin med rødder i Afrika (Ph.d. Jens Soelberg), det nye site, der digitaliserer hele Det Vestindiske Arkiv ( Erik Gøbel, Rigsarkivet), rundvisning i bydelen Christianshavn til TST-relaterede steder af lærere og elever fra Christianshavn Gymnasium samt workshops, der skulle udvikle gode idéer til fremtidige samarbejder mellem skolerne på US Virgin Islands og skoler i det danske netværk.
Årsmødet og delegationens deltagelse viste sig at blive særdeles givende for de kommende skolesamarbejder – alle var meget positivt indstillet på at udvikle gode idéer, og der blev udarbejdet en lang række frugtbare forslag, som efterfølgende blev samlet i et idékatalog. TST skolerne er i skrivende stund allerede godt i gang med at udvikle nye samarbejdsprojekter. Det bliver spændende at se, hvad det udvikler sig til.

shutterstock 130289297 Ajpeg

En hektisk uge
Delegationen besøgte Danmark i en uge, og efter årsmødet deltes gruppen op i lærere og administratorer. Lærerne besøgte TST-skoler i Jylland og København, deltog i undervisningen på skolerne og lavede aftaler om samarbejder. Lærerne fra US Virgin Islands havde stort udbytte af at se, hvordan der blev undervist i danske skoler.
Administratorerne havde deres eget program, der indeholdt en rundvisning på Fristaden Christiania med en lokal beboer og et besøg på Rigsarkivet, hvor de af Rigsarkivar Asbjørn Hellum og medarbejderne Paul Olsen, Erik Gøbel og Christina Schønnemann blev præsenteret for eksempler på originalt kildemateriale fra Det Vestindiske Arkiv, der i sin helhed er ved at blive digitaliseret og gjort frit tilgængeligt på nettet.
Deltagerne var især meget interesserede i de dokumenter, som Rigsarkivet havde fundet frem. Det var bl.a. en kopi af den amerikanske check på 25 millioner dollars til Danmark ved salget af øerne i 1917 samt dokumenter med Abraham Lincoln’s personlige underskrift.
Fra Rigsarkivets side satser man på også at skabe plads på det nye site, der er særligt rettet mod undervisningen, og der blev lavet aftaler om gensidigt samarbejde med det danske TST-netværk og med deltagerne fra VIDE om netop denne del af sitet.
Der var også planlagt et besøg på Nationalmuseet, hvor Mette Boritz og Mille Gabriel gjorde rede for deres tanker om den kommende udstilling i 2017 om salget af øerne til USA og viste rundt i udstillingerne på museet. Også hos Nationalmuseet er der stor interesse for input fra VIDE og TST-netværket til en undervisningsrelateret del af den hjemmeside, der vil blive en vigtig del af den kommende udstilling.
I Ungdomsbyen gjorde Nils-Georg Lundberg rede for Nationalkommissionen og ASP-arbejdet, hvorefter administratorerne havde tid til kortere skolebesøg i Københavnsområdet for at overvære undervisning.
Alt i alt kan man sige, at både delegationen fra US Virgin Islands og TST-netværket havde stort udbytte af besøget og årsmødet. Der blev lavet mange aftaler og udviklet mange gode idéer til konkrete skoleprojekter – bl.a. er Christianshavns Gymnasium og Christianshavns Skole allerede i gang med at lave elevudveksling i begyndelsen af 2015!

shutterstock 131396285 Ajpeg

2017 – et ganske særligt år
Under besøget og på årsmødet var der naturligvis stort fokus på 2017, hvor man markerer 100-året for salget af øerne til USA, og det forventes, at der i de kommende år vil blive arbejdet en del med dette emne. Et emne, der også vil stå centralt i det danske TST-samarbejde med skolerne på US Virgin Islands.
Der blev også lavet aftaler om danske elevers og læreres besøg på US Virgin Islands under delegationens besøg. I januar-februar 2015 gentages sidste års besøg af danske elever og lærere på St. Croix, hvor der samarbejdes med skoler og vises rundt på især St. Croix, og hvor National Park Service tager sig af planlægningen af besøgene.
Det har hele tiden været et stort ønske fra øernes side, at også St. Thomas og St. John blev inddraget i elevernes ophold på øerne under deres to ugers besøg. Der blev under delegationens besøg lavet en aftale med Commissioner Mrs. Frett-Gregory om et tre-dages besøg på St. Thomas og St. John under opholdet i januar-februar 2015.
Department of Education tilrettelægger program og betaler for transport fra St. Croix til St. Thomas og St. John samt opholdet i de tre dage – herunder også arrangerer omvisning på de to øer og besøg på lokale skoler.
Igen i 2015 tager 12 elever og fire lærere til US Virgin Islands i to grupper på hver seks elever og to lærere. Det vil helt sikkert give de danske deltagere en stor oplevelse samt bidrage til en bedre forståelse for kultur og historie på hele US Virgin Islands at besøge alle tre øer. Vi håber fremover at kunne gentage dette arrangement og videreudvikle projektet, så der også kommer grupper af elever og lærere fra øerne på besøg i Danmark.

Peder Wiben, TST-koordinator, Næstved Gymnasium og HF

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.