En fælles fortid - mod fælles fremtid

for Karsten Bové (Alssund Gymnasium), Louise Dalby Carson (Haderslev Katedralskole), Henrik Jensen (Lillebæltskolen), Gorm Gunnarsen (Christianshavns Gymnasium), Annemarie Gradert (Gammel Hellerup Gymnasium) og Peder Wiben (Næstved Gymnasium og TST skolekoordinator) for at skabe muligheder for, at skoler i de to lande kunne starte samarbejdsprojekter.

Gruppen tog af sted i februar 2013 og blev meget velvilligt modtaget på St. Croix af Duane Howell og David Goldstein (National Park Service) m.fl. Der var stor interesse for projekter blandt lærere og ledelser på Good Hope School, Educational Complex, Central High School, Country Day School og Juanita Gardine Elementary School. I løbet af den uge, gruppen var på St. Croix, blev der afholdt adskillige møder og lavet aftaler og planlagt samarbejde i den kommende tid.

 DSC03970 A

IT som værktøj
Et eksempel herpå er Haderslev Katedralskole, der har fået et fint samarbejde i stand med Country Day School på St. Croix. Den digitale udvikling har gjort et virtuelt samarbejde med øerne meget nemmere, og vi har haft gang i både facebook og youtube-udvekslinger eleverne imellem.

I forbindelse med et historieprojekt om Haderslev bys historie, har eleverne i 2c arbejdet med at gøre deres oplæg om byens forskellige seværdigheder fra middelalder og renæssance tilgængelige for de involverede elever på St. Croix. De danske elever optog små film undervejs, lagde efterfølgende engelske undertekster på og uploadede dem til youtube. Eleverne på Country Day School var meget begejstrede for filmene. På St. Croix arbejdede eleverne med retssagerne fra Fredriksted og kommenterede indholdet i vores fælles facebook-gruppe. Det skal tilføjes, at Country Day School er en privatskole med gode IT-faciliteter, som selvfølgelig gør sådan et samarbejde mulig.
Country Day School blev hen over sommeren 2013 slået sammen med Good Hope School, som var den anden private skole, vi besøgte på øen. Det gav lidt turbulens i forhold til samarbejdet, men vi har stadig kontakt med lærerne derovre og er ved at aftale nærmere omkring det fortsatte samarbejde.

Lillebæltskolen, Gammel Hellerup Gymnasium og Christianshavns Gymnasium arbejder på lignende måde med projekter, ligesom Næstved Gymnasium har nye samarbejder under opsejling.

Vigtig samarbejdsaftale
Herudover blev der holdt møder med undervisningsadministrationens ledere på øerne, og dette udmøntede sig i en skriftlig aftale, Collaboration Agreement, der blev underskrevet af the Acting Commissioner og den danske TST-coordinator. Aftalen indeholder en række forslag til samarbejder mellem skolerne i de to lande samt specifikke overvejelser omkring, hvordan sådanne projekter kan udmøntes fremover op til 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA i 2017.

Medieopmærksomhed
De mange projekter og planer skolerne imellem var også med til at skabe stor offentlig opmærksomhed omkring besøget. Vi blev interviewet i den lokale radio, omtalt i aviserne og ikke mindst vakte TST-netværkets arbejde med at gøre retssagerne fra Frederiksted tilgængelige stor interesse.
Materialet i forbindelse med retssagerne var oprindeligt tænkt som platform for samarbejder mellem skolerne, idet de foreligger både på dansk og engelsk. Eksempelvis bliver de nu brugt som undervisningsmateriale på USVI University og som afsæt for projekter mellem Alssund Gymnasium og Central High School. I sammenhæng hermed blev der under opholdet arrangeret en spændende rundvisning til de tidligere plantager, der er omtalt i retssagerne.

Et livskraftigt netværk
Det aftaltes også, at en delegation af lærere og ledere skulle komme til Danmark for at deltage i TST- netværkets årsmøde 2013. Dette blev desværre aflyst af administrative grunde på St. Croix. Nu håber vi på, at delegationen kan komme til ASP- årsmødet i marts 2014 i stedet.

Et andet resultat af rejsen blev, at syv elever fra Næstved Gymnasium har været på et tre ugers ophold med deltagelse i lokale projekter i september-oktober 2013 – se artiklen: De Dansk-Vestindiske Øer, side ?

I januar-februar 2014 tager to grupper elever og lærere fra netværket på hver et to ugers ophold på St. Croix. Grupperne er sammensat af to elever fra tre forskellige skoler ledsaget af to lærere. De skal samarbejde bl.a. med National Park Service i lokale projekter og møde nogle af de elever fra skolerne på St. Croix, som de i forvejen laver projekter med. Under opholdet låner grupperne et hus af National Park Service, der også stiller transport til rådighed. Vi håber, at dette kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed og på sigt også munde ud i, at elever fra St. Croix kommer på besøg i Danmark.

Vi håber på, at disse samarbejdsprojekter vil blive styrket og udvidet i den kommende tid, således at netværket i 2017 ved markeringen af 100-året for salget af øerne til USA og fremover vil have etableret et fast forankret samarbejde elever og lærere imellem.

 Peder Wiben, TST-coordinator, Næstved Gymnasium

Ved at browse denne side acceptere du automatisk vores cookie politik.